VITTO TEA

Vstup do košíku 0

Navigace

GDPR

Zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), a s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem VITTO TEA BOARD s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1618/30, Praha 4 140 00 (dále také jen „správce“), za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa anebo adresa bydliště.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a byl dán souhlas subjektem údajů. Sdělené osobní údaje mohou být zpracovávány zpracovatelem (třetí stranou), kterého Správce smluvně zaváže k jejich ochraně a nebude mu dovoleno další šíření. Po uplynutí doby, po kterou byl souhlas udělen, nebo po odvolání souhlasu subjektem údajů, budou osobní údaje vymazány.


Informace o webu

Rychlý kontakt

Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha 4, Česká republika